CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

THÁNG 12/2021

Áp dụng: 30/11 - 15/12

ĐĂNG KÝ NGAY

*Lưu ý
- Thời hạn sử dụng dịch vụ tặng kèm (theo ngày nạp tiền) :
+ Tiền khuyến mại có thời hạn sử dụng trong 06 tháng
+ Các dịch vụ khác tặng kèm: sử dụng trong vòng 3 tháng